Det finnes flere gode argumenter for å outsource økonomisjef og controllerstillingene til Regnskapskollegiet

Vi har lang erfaring med å vurdere tallmateriale uavhengig av regnskapssystem. Du er i høyeste grad i trygge hender ved å la oss være din økonomisjef. Vi vet i dag at det er flere gode argumenter for å outsource økonomifunksjonen.

Økonomisjefen er sjelden en del kjernevirksomheten

Dette er kanskje det aller viktigste argumentet for outsourcing. En bedrift skal ha fokus på kjernevirksomhet og bygge opp kompetansen på det man er gode til. Konkurransen er tøff og kun de dyktigste overlever. Derfor må man spisse innsatsen og i veldig mange tilfeller vil ikke en økonomisjef være en del av kjernekompetansen.

Reduser faste kostnader

I stedet for å ha egen økonomiavdeling, kan man enkelt endre disse faste kostnadene til variable kostnader og kun betale for det man har behov for. Har man for eksempel behov for økonomisk rådgivning så betaler man kun for dette. 

Sterk konkurranse om de dyktige økonomisjefene

Det koster å rekrutterere og tilby et attraktivt kompetansemiljø, samt å videreutvikle kompetansen. Vi vet at områder som regnskap, skatt og avgift er regulert av et omfattende lovverk som stadig endres. Derfor bør du være sikker på at økonomisjefen besitter de beste kvaliteter.