Regnskapskollegiet AS bistår i de fleste typer av selskapstransaksjoner.  Vi har et stort nettverk både internt (Revisorkollegiet) og eksternt hvor vi samarbeider med advokater som har dette som spesialfelt der det er nødvendig.  Det gjør at vi kan bistå hele veien med analyser, beslutninger og juridiske spørsmål.

Vi bistår blant annet ved:

  • Generasjonsskifte
  • Kapitalforhøyelse
  • Fisjoner/fusjoner
  • Verdivurderinger
  • Kjøp/salg av selskaper