Tjenester innen lønn og HR

Lønn er et krevende område med store utfordring for mange. Vi i Regnskapskollegiet kjører lønn for mange av våre kunder. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på regelverket, og utfører tjenester for små og store næringsdrivende innen mange forskjellige bransjer.

Et viktig fokusområde for oss er å ivareta og bygge på den kompetansen våre medarbeidere besitter. Vi investerer både tid og penger i kontinuerlig kompetanseheving for alle ansatte, slik at de holder seg oppdatert på lønnsfaget.

Som arbeidsgiver er dine ansatte blant det viktigste du har, og riktig lønn til avtalt tid er noe de alltid skal kunne forvente. Ta vare på bedriftens viktigste ressurs, og la oss i Regnskapskollegiet håndtere deres lønnskjøring.  

HR-kompetanse når du trenger det!

Få rutinene og verktøyene på plass - og få hjelp til de vanskelige personalsakene. Vi kan hjelpe med blant annet sykefraværsoppfølging, medarbeideroppfølging, konflikthåndtering, tilsyn fra offentlige myndigheter, rekruttering, omorganisering, nedbemanning, personalhåndbok og annet som faller inn under HR-feltet.