Få god oversikt over din økonomi

Utenlandske bedrifter som selger varer eller tjenester som er pålagt moms i Norge, må forholde seg til de norske mva reglene på samme måte som norske virksomheter.  Utføres det oppdrag hvor omsetningen i Norge overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på 1 år (12 mnd) må virksomheten registeres i Merverdiavgiftsregisteret.  Dette er uavhengig av oppdragets varighet.  Hele prosessen kan Regnskapskollegiet hjelpe til med.

Hvis virksomheten ikke har forretningssted i Norge, kan Regnskapskollegiet ta det administrative som din mva-representant.

Regnskapskollegiet er MVA representant for en rekke internasjonale/utenlandske selskaper.

Tjenester som er vanlige:

  • Bilagshåndtering
  • MVA-vurdering/beregning og rapportering/betaling
  • Håndtere alt av rapporter/spm til offentlige myndigheter
  • Alle typer finansielle rapporter