Ring oss: +47 474 69 950

Lønnsomhetsvurdering

Vi analyserer og identifiserer der grepene må tas

Regnskapskollegiet bistår med å vurdere hvordan din bedrift kan øke lønnsomheten. Vi analyserer de utfordringene bedriften har i dag, så vel som utfordringer som kan oppstå i fremtiden. På bakgrunn av dette kan vi foreslå tiltak dere kan iverksette for å øke inntjening og lønnsomhet.

Vi analyserer og identifiserer der grepene må tas og bistår gjennom hele prosessen. I etterkant vil vi også følge opp og se om tiltakene har hatt ønsket effekt eller om vi må justere forretningsplanen. Vi har mye erfaring med enkle metoder for å simulere ulike tiltak. Simuleringene gjør det mulig å forutse hvilken effekt potensielle tiltak vil kunne ha på bedriftens lønnsomhet.

Økt bevissthet rundt bedriftens økonomi

En lønnsomhetsvurdering vil ikke bare kunne hjelpe dere med å øke lønnsomhet og eliminere unødvendige utgifter og flaskehalser. Bedriften vil også bli mer bevisst på sine egne tallstørrelser og prosenter, samt den innvirkningen ulike inntekts- og kostnadselementer vil ha på sluttresultatet. Dette gjør dere bedre rustet til å fatte bedre økonomiske beslutninger og drive mer lønnsomt i fremtiden.

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss dersom du ønsker rådgivning eller bistand med likviditetsstyringen i din bedrift.

Shopping Basket