Ring oss: +47 474 69 950

LØNN

Sett bort kjøring av lønn til oss

Lønn for alle typer bedrifter

Det krever store ressurser å ha en faglig oppdatert medarbeider for å ta seg av lønn. Ingen grunn til bekymring, vi gjør jobben for deg.

Lønn har et omfattende regelverk som stadig er i endring og krever derfor hyppig oppfølging. I Regnskapskollegiet holder oss til enhver tid oppdatert på regelverket og kjører lønn for mange av våre kunder. Lønnskjøring er ikke en del av kjernekompetansen og derfor et sårbart område i alle bedrifter. Når vi kjører lønn for deg trenger du ikke bekymre deg over skattetrekk, arbeidgiveravgift eller beregning av feriepenger. Vi tar oss av alt og du kan fokusere på din kjernekompetanse og videreutviklingen av din bedrift.

Vi kan hjelpe deg med

  • Lønnsleveranse
  • Ferie-/fraværsoppfølging
  • Reise og utlegg
  • Sykefravær
  • Refusjonsoppfølging
  • Forsikring og pensjon

  • Råd og veiledning i regelverket for lønn og HR

 

Kontakt oss

Shopping Basket