Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsavtalen som former ethvert ansettelsesforhold. Vi opplever ofte at arbeidstakere ikke har oppdaterte arbeidsavtaler, eller at avtalen ikke er i henhold til gjeldende regelverk. Spesielt er det mange med ugyldige konkurranseklausuler eller andre mangler, som kan gjøre det problematisk når arbeidstakeren slutte. Ofte blir arbeidsavtalen liggende uendret, mens omgivelsene rundt ansettelsen og arbeidsplassen endres.

Tema som er viktig å diskutere er : 

  • En oppdatert arbeidsavtale
  • Endringer i arbeidsavtalen eller tilleggsavtale som følge av hjemmekontor
  • IT-sikkerhet på hjemmekontoret
  • De nye varslingsreglene med eksempler
  • Krav GDPR-regelverket medfører for HR-arbeidet
  • Sykdom og fravær som grunnlag for oppsigelse
  • Registrering og kontroll av overtid
  • Har den ansatte (krav på) ergonomisk tilpasset kontorutstyr
  • Hvilke konkurranseklausuler, rekrutteringsklausuler og kundeklausuler er lovlige?