Ring oss: +47 474 69 950

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.

HMS-kompetansen

Alle arbeidsgivere har plikt å sørge for at kravene i arbeidsmiljøloven overholdes men HMS er mer enn et lovpålagt rutine.

Hvordan oppfylle kravene og sørge for lovpålagt opplæring? Dette vedrører alle deler av din virksomhet. Gjennom internkontroll skal det sikres at problemer oppdages og blir vurdert i tide. Oppfølgning skal gjøres i samabeid med ansatte. 

Vår sparringspartner Sticos gjør det enkelt i sitt system å forebygge, registrere og behandle avvik. Avvikssystemet kan tilpasses behov i din virksomhet som bidrar til at terskelen for å registrere avvik senkes. Alle ansatte kan legge inn avvik direkte fra pc, mobil eller nettbrett, og behandlingen gjøres direkte i systemet.

Shopping Basket