Ring oss: +47 474 69 950

Utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft

Hovedregelen i Norge er at selskaper og næringsdrivende som tilbyr arbeidskraft er skattepliktig til Norge for denne inntekten.

Hvis Norge har inngått skatteavtale med det landet selskapet/næringsdrivende er bosatt i, er det normalt ikke skatteplikt til Norge.  Det stiller seg imidlertid annerledes hvis utleievirksomheten har fast driftssted i Norge.

Skatteetaten avgjør om oppdrag fra utenlandsk oppdragstaker blir regnet som utleie av arbeidskraft.

Følgende er avgjørende i vurderingen om det er utleie av arbeidskraft:

  • Oppdragsgiver bestemmer oppgavene
  • Oppdragsgiveren har ansvaret
  • Oppdragsgiveren har ansvaret for arbeidsplassen
  • Det er fastsatt en timepris på oppdraget
  • Oppdragsgiver eier materialer og verktøy som benyttes

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om budsjettering eller rådgivning.

Shopping Basket