Utarbeid rutiner som gir deg bedre kontroll

For å være i stand til å dekke både forventede og uforutsette utgifter, er det avgjørende at bedriften har god likviditet. Vi i Regnskapskollegiet mener at god likviditetsstyring oppnås ved å iverksette tiltak og utarbeide rutiner som gir oversikt over bedriftens betalingsevne og kjøpekraft. 

Våre kompetente regnskapsførere har god erfaring med å hjelpe bedrifter med å få kontroll på pengestrømmen. Vi kan bistå med å legge en plan for bedre likviditetsstyring og utarbeidelse av et likviditetsbudsjett.

Kontroll på bedriftens pengestrøm

Bedrifter bør alltid ha likviditetsbudsjett. Et likviditetsbudsjett gir en oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en predefinert periode. Virksomheter med god likviditetsstyring har større sjanse for å lykkes med sin bedrift, ettersom de har et mer bevisst forhold til egne utgifter og midlene de har til rådighet.

Bistand og rådgivning

Regnskapskollegiet tilbyr både bistand- og rådgivningstjenester innenfor likviditetsstyringen. Budsjett, likviditetsbudsjett og likviditetsprognose er viktige verktøy som kan bidra til bedre likviditet. Dette har Regnskapskollegiet lang erfaring med, og ønsker å hjelpe deg og din bedrift.

Malverk for utarbeidelse av likviditetsbudsjett

Det trenger ikke å være komplisert å utarbeide et likviditetsbudsjett. Her er et malverk som kan hjelpe dere i gang:

Likviditetsbudsjett-excel skjema