«Hvordan komme seg til en ønsket tilstand?»

Regnskapskollegiet kan bistå din bedrift med å utarbeide en strategi og en plan som tar dere til en ønsket tilstand i fremtiden. Fordelene med å ha en strategiplan er mange. Først og fremst gir den bedriften et «kart» dere kan følge og en god oversikt over veien mot målet. Ofte vil det lønne seg å la planen inkludere delmål som skal nås før dere når hovedmålet. Dette vil gi en tydeligere følelse av progresjon og lar dere feire de mindre seierne underveis. 

Når vi lager strategier sammen med våre kunder, er det viktig for oss at planene er enkle å følge. En strategiplan kan for eksempel utformes som en femårsplan, som deretter kan deles inn i individuelle årsplaner. Årsplanene kan igjen deles inn i månedsplaner og burde alltid samsvare med budsjettet.

Planen må være realistisk og tydelig begrunnet

Det å kunne følge en plan og se at den lykkes er en god motivator i organisasjonen. Det er viktig at strategiplanen er realistisk, og at alle valg er tydelig begrunnet og dokumentert. Forretningsutvikling vil som oftest innebære større investeringer av ulik karakter, for eksempel i form av økt bemanning, nye lokaler, opprettelse av nye avdelinger, oppkjøp og lignende. Derfor burde planen være innom alle fagfelt før den blir vedtatt, slik at alle potensielle utfordringer og konsekvenser blir adressert.

En forretningsmodell er grunnleggende for enhver virksomhet

En forretningsmodell er et grunnleggende element for enhver bedrift. Alle som skal drive virksomhet burde tenke nøye gjennom hva det er som skal generere inntekter for bedriften, og hvordan de kan gjøre det på best mulig måte. En forretningsmodell vil være dynamisk og utvikle seg i takt med at virksomheten utvikles.

Spørsmål som bør besvares i forretningsmodellen er:

  • Hva skal (kan) bedriften selge
  • Hvem er kundene og hvem kan bli kunder
  • Hvem er konkurrentene, bør noen kontaktes for å vurdere samarbeid/sammenslåing
  • Hvordan selger bedriften nå og hvilke alternativer har dere
  • Hvordan leverer dere nå og hvordan kan dere levere

En god start for å skissere nye ideer eller helt ny modell er denne modellen – Business Model Canvas

Vi forbereder dere på utviklingsprosessen

Regnskapskollegiet kan bistå med å gjøre dere godt forberedt på hva prosessen dere skal gjennom innebærer. Når planen er nedtegnet og vedtatt, kan vi også hjelpe dere med å følge den hele veien til mål. Vi har hjulpet mange av våre kunder med å utvikle deres virksomheter.

At Regnskapskollegiet er Gasellebedrift 5 år på rad viser at vi har metoder som fungerer også til eget bruk.