Systemer

Regnskapskollegiet kan hjelpe dere med valg av systemer innenfor økonomi og administrasjon som i best mulig grad også kan kommunisere med eventuelle andre systemer der har i bedriften.  Vi kan være en aktiv bidragsyter og veileder fra beslutningen skal tas til å stå som prosjektleder i implementeringsfasen.  Vi har jobbet i mange år med å bistå og følge opp integrasjonen mellom ulike programmer fra forskjellige leverandører slik at dette fungerer optimalt.  Den beste måten å integrere er bruk av EDI men ikke alle systemer kan sende eller motta dette.  Da må andre løsninger testes og følges opp.  Vi er gode på å bidra med å finne løsninger, vi har bl.a vært med å utvikle DIGIVEC for drikkevarebransjen for importene til Vectura. (trykk her for mer informasjon «programvareutvikling).