Ring oss: +47 474 69 950

LØNN

Outsourcing av lønn gir bedriften flere fordeler

Bytte eller overføring av lønnskjøringer er svært enkelt – og bedriften din kan gjøre det når som helst i løpet av året

Det er mange grunner til å outsource lønnsfunksjonen. De færreste bedrifter har lønn som sin kjernevirksomhet. Med et komplekst regelverk og mye å holde seg oppdatert på, er det derfor ressurskrevende for de fleste bedrifter å holde i lønnskjøringen på egenhånd. For et regnskapsfirma er det derimot svært enkelt å gå inn og ta over lønnskjøringen for sine kunder. Uansett hva bedriften din driver med er regelverket rundt lønn det samme. Dermed kreves det egentlig ingen kjennskap til bedriften for at en av våre lønnsmedarbeidere skal kunne utføre profesjonell og riktig lønnskjøring – og vi tilbyr dette uavhengig av om vi utfører andre regnskaps- eller rådgivningstjenester for din bedrift. 

Les også: «Sett bort lønnskjøringen til en ekstern lønnspartner».

Vi garanterer riktig lønn til riktig tid

Lønnsteam hos oss er alltid klare for å hjelpe deg. En avtale med oss gjør bedriften din mindre sårbar og gir lavere risiko knyttet til sykdom og mangel på lønnsansatte.

Riktig lønn til riktig tid er den ene tingen alle ansatte forventer. Dette er noe bedriften alltid skal kunne klare å levere, uavhengig av omstendighetene. Vi gir deg hel eller delvis assistanse, og kan ta over hele lønnsfunksjonen eller bistå i perioder ved behov. 

Samarbeidet legges opp sammen med deg

Uansett hvordan det er mest hensiktsmessig at et samarbeid om lønnskjøring legges opp, er det viktig at vi utarbeider noen grunnleggende rutiner. Våre fagfolk vil ha dialog med din bedrift og sammen vil vi beslutte hva som bør gjøres av interne tiltak. På denne måten bestemmer vi omfanget av samarbeidet. 

Spisskompetanse på lønnsfeltet

Lønnsfaget krever spisskompetanse og erfaring, og dette har vi i Regnskapskollegiet. Vårt team holder seg løpende oppdatert på fagfeltet og de regelendringene som kommer.

Som din samarbeidspartner lover vi høy kompetanse, korrekt lønnsutbetaling hver måned, gode rutiner og full oversikt. I tillegg kan vi være din support og svare på spørsmål dine ansatte har om lønn og ytelser.

Shopping Basket