Ledende innen lønn- og HR-systemer

Flere av våre ansatte har jobbet med Visma Lønn i mange år og vi er stolt bruker av et av landets mest benyttede lønnssystemer, som er svært brukervennlig for både privat næringsliv og det offentlige. Med Visma Expense blir automatisk alle reisekostnader, dietter og utlegg importert til lønnsystemet, noe som er tidsbesparende for de fleste bedrifter. Lang fartstid i bransjen og sterk kompetanse innen faget, er Visma Lønn ledende kompetansesenter innen lønn- og HR-systemer og tjenester.