Regnskapsanalyse gjør deg i stand til å ta bedre økonomiske beslutninger

En analyse av regnskapstallene dine gir deg innsikt i og forståelse for bedriftens økonomiske tilstand. En analyse vil innebære en vurdering av nøkkeltall for bedriften, som vil settes opp mot etablerte normer, bransjetall og til utviklingen over tid. Du vil få bedre oversikt over konsekvensene av ulike økonomiske beslutninger. Dette gjør deg bedre rustet til å ta bedre valg i fremtiden – og dermed forvalte bedriftens ressurser på en bedre måte samt fange opp potensielle kritiske situasjoner før de inntreffer.

Dette er nøkkeltallene du bør ha kontroll på

 • Likviditet 
 • Avkastningsgrad
 • Egenkapitalens forrentning
 • Overskuddsgrad
 • Dekningsgrad
 • Soliditetsgrad
 • Omløpshastigheten av kundefordringer
 • Nullpuktsanalyse

Vi utarbeider gjerne en regnskapsrapport for din bedrift i samarbeid med deg.

 • Du får enkel tilgang til det som er viktig for deg
 • Lønnsomhetsanalyse
 • Finansiering
 • Nøkkeltallanalyse