Ring oss: +47 474 69 950

Produksjon av SAF-T filer

Hva er SAF-T?

Regnskap Norge har skrevet følgende om hva og hvordan SAF-T oppsto;

«Gjennom et offentlig og privat samarbeid, med Skatteetaten og Regnskap Norge i spissen, ble SAF-T-standarden utviklet for å ivareta en smidig transport av data mellom IT-systemer og sikre en effektiv metode for å hente data ved et varslet bokettersyn. «

SAF-T er teknisk sett en strukturert XML-fil. Den skal gi faste data om virksomheten, alle transaksjoner i som er registrert i hovedboken samt hva som er foreligger i kunde- og leverandørspesifikasjonene.   Skatteetaten vil ved en forespørsel (bokettersyn) be om SAF-T-fil.  Den må eksporteres fra regnskapssystemet eller via en ekstern XML-fil og sendes inn via Altinn til Skatteetaten. 

Hva med utenlandske firmaer som har NUF avdeling i Norge?

Det er ingen unntak fra bokføringsloven og ingen unntak for SAF-T levering uansett om dette er en utenlandsk avdeling (NUF).  I praksis vil det være unntakene som har tilgang til å levere en norsk SAF-T fil. Imidlertid er det fullt mulig å lage en XML-fil basert på uttrekk fra et regnskapssystem så lenge dette tilfredsstiller kravene.

Regnskapskollegiet AS kan i samarbeid med Prisolve AS bistå med å produsere en SAF-T fil ut fra en Excel mal.

Dette er en løsning for de som ikke har et regnskapssystem som har lagt til rette for å produsere pliktig SAF-T fil til myndighetene ved forespørsel.  

Vi har hjulpet flere bedrifter med denne løsningen. Skulle det være behov/ønskelig å sjekke ut denne muligheten kan dere ta kontakt med:

Regnskapskollegiet AS v/Jon A. Nordskog

Jon.nordskog@regnskapskollegiet.no

Mobil: (+47) 47 46 99 50

Shopping Basket