Oppbevare regnskapsmaterialet etter bokføringsreglene

Dersom du er bokføringspliktig, er du nødt til å oppbevare regnskapsmaterialet etter bokføringsreglene. Du står fritt til å velge hvilket format regnskapsmaterialet skal oppbevares i. Dermed kan du oppbevare bilagene på papir eller i et elektronisk format, alt etter som hva som passer deg og din bedrift.

Elektronisk oppbevaring

Dersom du velger å oppbevare bilagene elektronisk, kreves det at du tar sikkerhetskopi av materialet. Bilagene skal sikkerhetskopieres jevnlig og det skal også finnes en oversikt over når de er sikkerhetskopiert.

Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om elektronisk oppbevaring.

Primærdokumentasjon

Bokføringsloven skiller mellom primær- og sekundærdokumentasjon. Primærdokumentasjon benyttes som grunnlag for selve bokføringen. I noen tilfeller kan det hende at primærdokumentasjonen ikke inneholder nok opplysninger, og derfor vil sekundærdokumentasjonen være nødvendig. Primærdokumentasjon skal som hovedregel bevares i 5 år. I noen tilfeller er oppbevaringstiden fremdeles 10 år.

Sekundærdokumentasjon

Sekundærdokumentasjon er ofte et tilleggsdokument som inneholder viktige opplysninger som ikke direkte fører til noen transaksjoner i regnskapet. Dette kan for eksempel være en salgsavtale, en ordreseddel eller andre avtaler av betydning for virksomheten. Sekundærdokumentasjon skal som hovedregel oppbevares i 3,5 år.