EN HELHETLIG LØSNING FOR PROGNOSE, BUDSJETTERING, RAPPORTERING OG ANALYSE

BizView er en moderne og kostnadseffektiv skybasert løsning for virksomhetsstyring. I programmet får alle brukere enkelt tilgang på den informasjonen de trenger for å ta beslutninger som vil gagne hele virksomheten, hvilket åpner opp for at hele organisasjonen raskt kan endre og justere sine prognoser og planer for fremtiden.

Du kan lese mer om BizView på hjemmesiden.

Rapportering

Bizview har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å bruke eller tilpasse eksisterende rapporter, eller designe skreddersydde løsninger som passer nettopp din virksomhet. Programmet har en rekke integrasjonsmuligheter og et dashboard som gir god oversikt over informasjon hentet fra flere ulike datakilder.

Budsjettering og prognosearbeid

Med BizView kan du planlegge budsjetter og prognoser direkte i nettleseren. Programvaren er fleksibel og kan skaleres både opp eller ned i henhold til dine behov. I tillegg har grensesnittet mange likhetstrekk med Excel, som de aller fleste kjenner til fra før. Dette gjør overgangen til BizView smidig og intuitiv for svært mange.

Oversiktlig dashboard

Mye informasjon i ett system er ikke hensiktsmessig med mindre det finnes oversiktlige måter å presentere den på. Med BizView får du tilgang på et dashboard som samler all viktig informasjon om din virksomhet på en visuell, moderne og svært oversiktlig måte. Hvordan du velger å konfigurere ditt dashboard er helt opp til deg; velg fritt og skreddersy en løsning eller velg en enkel, forhåndsdefinert mal.