Fradragsberettigede kostnader for selvstendig næringsdrivende

Slik øker du din virksomhets profitt

Som selvstendig næringsdrivende er det essensielt å ha kontroll på hvilke utgifter som kan gi deg skattefordeler. Dette er ikke bare viktig for å minske skattebyrden, men også for å optimalisere bedriftens økonomi og øke profitten. Å utnytte fradragsberettigede kostnader på riktig måte kan ha stor innvirkning på din bedrifts suksess. Her er noen smarte tips for å maksimere dine fradrag:

Profesjonelle tjenester: Inkluderer regnskapsføring, juridisk rådgivning og konsulenttjenester. Disse kostnadene er nødvendige for å holde hjulene i gang og kan hjelpe deg med å redusere skatteplikten din.

Eksempler:

 • Regnskapsføring
 • Juridisk rådgivning
 • Konsulentbistand
 • IT-støtte og vedlikehold av datasystemer

Kontorutgifter: Alt fra leie, strøm, vann til kontorrekvisita kan trekkes fra. Selv om du driver virksomheten hjemmefra, kan du dra nytte av fradrag basert på størrelsen på ditt hjemmekontor i forhold til boligens totale areal.

Eksempler:

 • Leie av kontorlokaler
 • Strøm, vann og oppvarming for kontoret
 • Kontormøbler og utstyr (skrivebord, stoler, datamaskiner osv.)
 • Kontorrekvisita (penner, papir, mapper, printerrekvisita osv.)

Reiseutgifter

Utgifter til forretningsreiser inkluderer transport, overnatting og måltider mens du er på farten. Sørg for å holde orden på kvitteringer og formålet med hver reise.

Eksempler

 • Transportkostnader (skattefri sats pr km, offentlig transport og flyreiser)
 • Overnatting under forretningsreiser
 • Måltider og andre utgifter mens du er på yrkesreise
 • Kostnader knyttet til bruk av bilen for forretningsformål (bompenger, parkering, , skattefri sats pr km). For å trekke fra vedlikehold må bilen være ansett som næringsbil >6000km.

Markedsføring og reklame

Annonsering, nettstedutvikling og markedsføringsmateriell er nødvendige for å tiltrekke seg nye kunder og øke synligheten til bedriften din.

Eksempler:

 • Annonsering i aviser, magasiner eller på nettet
 • Utvikling og vedlikehold av bedriftens nettside
 • Produksjon av markedsføringsmateriell (brosjyrer, plakater, visittkort)
 • Sponsorering av arrangementer eller idrettslag

Faglig utvikling

Investering i kursavgifter, seminarer og faglitteratur holder deg oppdatert innen ditt fagfelt og gir deg fordeler ved skatteplanlegging.

Eksempler:

 • Kursavgifter og seminarer innenfor ditt fagområde
 • Abonnementer på fagtidsskrifter eller digitale ressurser
 • Kostnader knyttet til sertifiseringer eller lisenser

Forsikringspremier

Ansvarsforsikring, yrkesskadeforsikring, sykepengesforsikring for næringsdrivende og frilansere samt andre forsikringspremier kan også være fradragsberettigede. Å ha riktig dekning beskytter bedriften mot uforutsette hendelser.

Eksempler:

 • Ansvarsforsikring for å dekke skader på tredjepart
 • Yrkesskadeforsikring for å dekke ansatte ved arbeidsrelaterte skader
 • Eiendomsforsikring for å beskytte bedriftens eiendeler

Det er viktig å huske at fradragsreglene kan variere, så sørg for å konsultere en regnskapsfører eller skatterådgiver for å sikre at du får alle fradragene du har krav på. Regnskapskollegiet kan hjelpe din bedrift med å maksimere lønnsomheten og implementere effektive økonomiske strategier.

Regnskapskollegiet AS tilbyr skreddersydde regnskapstjenester som hjelper bedriften med å identifisere og utnytte alle tilgjengelige fradragsberettigede kostnader. Vår ekspertise strekker seg fra profesjonelle tjenester som regnskapsføring og juridisk rådgivning til kostnadsbesparende tiltak.

Våre erfarne regnskapsførere og skatterådgivere guider bedriften gjennom komplekse fradragsregler og sikrer at alle mulige fradrag blir utnyttet til fulle. Vi hjelper også med å dokumentere kostnader knyttet til miljø- og energieffektivitetstiltak, slik at bedriften kan dra nytte av både miljøgevinster og skattefordeler.

Med Regnskapskollegiet AS ved din side kan bedriften ta kontroll over sin økonomi, maksimere profitten og samtidig fremme bærekraftig forretningspraksis.

Tags: No tags

Comments are closed.