Vi har lang erfaring med å bistå virksomheter med årsregnskap

Alle regnskapspliktige selskaper må levere inn årsregnskap etter avsluttet regnskapsår. Årsregnskapet skal godkjennes på generalforsamling senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Deretter skal det sendes inn til Regnskapsregisteret. 

Det er to hovedårsaker til at bedrifter skal levere årsregnskap. Først og fremst skal bedriften vise hvordan deres midler har blitt brukt gjennom året. Dessuten skal det redegjøre for bedriftens økonomiske status. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig informasjon, og loven tilsier at hvem som helst har rett til innsyn i en bedrifts årsregnskap på forespørsel. 

Hvilke bedrifter har regnskapsplikt?

Lov om årsregnskap (regnskapsloven) § 1-2 definerer hvilke bedrifter som plikter å levere årsregnskap. I hovedsak gjelder dette alle aksjeselskaper. Har du et enkeltpersonsforetak med verdier på over kr 20 millioner eller mer enn 20 ansatte er dette foretaket også pliktig å lage årsregnskap.

Dette skal inngå i et årsregnskap

Årsregnskapet skal leveres inn etter avsluttet regnskapsår. Det skal inneholde:

  • Resultatregnskap for det aktuelle året
  • Utgående og inngående balanse (balanse per 31.12 for gjeldende år (UB) og året før (IB))
  • Kontantstrømoppstilling
  • Eventuelle nødvendige noteopplysninger

Dersom bedriften er revisjonspliktig skal også revisjonsberetning inngå.

Regnskapskollegiet bistår med årsregnskap og ligningspapirer

Regnskapskollegiet har lang erfaring med å hjelpe selskaper med årsregnskap og ligningspapirer. Er selskapene organisert som et konsern eller ønsker å få vurdert å bli et konsern har vi også lang erfaring med å bistå med dette. Er det store, kompliserte selskapsstrukturer tar vi også på oss dette.

Revisorkollegiet er vår største eier og sammen finner vi alltid gode løsninger for våre kunder i inn- og utland.